టాప్ న్యూస్

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 1-7వ తరగతి వరకూ సిబిఎస్‌ఇ

వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 1-7వ తరగతి వరకూ సిబిఎస్‌ఇ

 వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి 1-7వ తరగతి వరకూ సిబిఎస్‌ఇ విధానం అమలు చేయాలని విద్యాశాఖ అధికారులను సిఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆదేశించారు. తర్వాత తరగతులకు ఒక్కో...

Read more